Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2020

Paintedinred
7255 1d0b 500
Reposted fromverronique verronique viaquotes quotes
Paintedinred
Ciężko jest codziennie wracać do pustego mieszkania.
— ja. dzisiaj. po całym tygodniu bycia silną.
Reposted fromhesiamela hesiamela viacytaty cytaty
Sponsored post
soup-sponsored
 
 
Reposted byZasadniczoNIE ZasadniczoNIE

February 19 2020

Paintedinred
“Nie chcę, by inni byli dumni ze mnie. Ja chcę być sama szczęśliwa i zadowolona - ja sama - przez siebie, z siebie i dla siebie.”

— Agnieszka Osiecka
Paintedinred
7645 de69 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaDrugfulMind DrugfulMind
Paintedinred
4754 3665 500
Reposted fromZircon Zircon viaDrugfulMind DrugfulMind
Paintedinred
Jestem zmęczony. Zbyt zmęczony, by akceptować perspektywę końców, które są początkami, od których trzeba wszystko zaczynać od nowa.
— A.Sapkowski "Czas pogardy"
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viaiblameyou iblameyou
Paintedinred
2570 e6b6
Reposted fromxnothingspecial xnothingspecial via48hrs 48hrs
Paintedinred
Człowiek może Ci powiedzieć miliony pięknych słów, ale kiedy patrzysz na jego zachowanie, dostajesz wszystkie odpowiedzi.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait via48hrs 48hrs
Paintedinred
To, co słyszymy przed "ale" jest nieważne.
Reposted fromshakemedown shakemedown viapareidolie pareidolie
Paintedinred
(...)zrozumienie znaczyć będzie więcej niż namiętność .
— Stefan Zweig – Balzac. Biografia
Reposted fromWhiltierna Whiltierna via48hrs 48hrs
Paintedinred
1842 4806 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapareidolie pareidolie
Paintedinred

chodź
zdejmiemy z siebie
wszystko to
czego zdjąć się
nie da

zdejmiemy słowa
których nie potrzeba
i zdarzenia, które
zraniły nas
do krwi

zdejmiemy 
wszystkie łzy
wszystkie nasze
okrutne
końce świata

zdejmiemy
zmarnowane lata
smutne dni
i niespełnione
marzenia

zdejmiemy
sny pełne cienia
wszystkie noce 
kiedy lęk zaglądał
do źrenic

zdejmiemy 
to co mogliśmy zmienić
ale trwaliśmy
nie zmieniając
wcale

zdejmiemy 
z siebie wszystkie żale
wszystkie chwile
które były
bez znaczenia

zdejmiemy
nasze zwątpienia
i nie zabieraj mi 
części siebie, którą 
mam w sercu
chodź
na spacer po moim wnętrzu.

— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasorriso sorriso
Paintedinred
Czy można opowiedzieć ból głowy albo lęk, który zakleszcza serce tuż przed zaśnięciem, albo uczucie nieskończonej samotności, gdy patrzy się na księżyc?
— Olga Tokarczuk
Reposted fromlovvie lovvie viasorriso sorriso
Paintedinred
Pragnął, aby wszystko było tak jak dawniej. Coś w środku mówiło mu jednak, że na dłuższą metę nic w życiu nie zostaje takie jak dawniej i że moment, w którym człowiek zaczyna sobie zdawać z tego sprawę, stanowi smutną granicę dorosłości. Po jej przekroczeniu zaś zawsze czuje się odrobinę nieszczęśliwy.
— Jakub Żulczyk
Reposted frompeasorela peasorela viasorriso sorriso
Paintedinred
9750 f005 500
BoJack Horseman, s06e15
Reposted frommovieguy movieguy viakallisto kallisto
Paintedinred
1112 7efe 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaKaviah Kaviah
Paintedinred
0640 996c
Reposted frommuszynka muszynka viakallisto kallisto
Paintedinred
1790 1651 500
Noise Tales started thinking about stuff.
Reposted fromnoisetales noisetales viakallisto kallisto
Paintedinred
Someone can be madly in love with you and still not be ready. They can love you in a way you have never been loved and still not join you on the bridge. And whatever their reasons you must leave. Because you never ever have to inspire anyone to meet you on the bridge. You never ever have to convince someone to do the work to be ready. There is more extraordinary love, more love that you have never seen, out here in this wide and wild universe. And there is the love that will be ready.
— N. Waheed
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty

July 05 2018

8189 2550 500

teenageers:

you are not stuck

Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...