Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2017

Paintedinred
0230 dca2
Reposted fromaishiteru13 aishiteru13 viaawakened awakened
Paintedinred
9498 1d46
Reposted frompollywood pollywood viaawakened awakened
Paintedinred
2938 ad74
Reposted fromniiepoczytalna niiepoczytalna viaawakened awakened
Paintedinred
5929 14fd 500
Reposted from-lexiie- -lexiie- viaawakened awakened
Paintedinred
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.
Paintedinred
Kiedy człowiek za bardzo się z czegoś cieszy, zwykle się rozczarowuje.
— Casey Watson: "Chłopiec, którego nikt nie kochał"
Reposted frompensieve pensieve viaawakened awakened
Paintedinred
Reposted fromstrawberrylove strawberrylove viaawakened awakened
Paintedinred
“ Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie. ”
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromzoou zoou viaawakened awakened
Paintedinred
Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromimpulsivee impulsivee viaawakened awakened
Wszystko kurwa skręca
— Artur Rojek
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaawakened awakened
2688 3d8c
Reposted fromgh0re gh0re viaawakened awakened
Paintedinred
„Nie za wygląd się kocha, ale nie wiadomo za co”
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromdh707 dh707 viaawakened awakened
Paintedinred
Nie było mi wcale dobrze z tymi myślami. Było mi bardzo źle.
— Janusz Leon Wiśniewski -188 dni i nocy
Reposted fromIriss Iriss viaawakened awakened
Paintedinred
2061 ef9c 500
Reposted fromcoolenough coolenough viaawakened awakened
Paintedinred

May 07 2017

Paintedinred
Zapytała, co mi dolega.
- To samo, co zawsze - wyjaśniłem.
- Jesteś chory?
- Jestem smutny
— Jonathan Safran Foer – Strasznie głośno, niesamowicie blisko
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaawakened awakened
Paintedinred
Kiedy człowiek za bardzo się z czegoś cieszy, zwykle się rozczarowuje.
— Casey Watson
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaawakened awakened
5535 2806
Reposted fromkarkatvantasea karkatvantasea viaawakened awakened
Paintedinred
2365 7099 500
Reposted fromupinthesky upinthesky viaawakened awakened
5241 5fcd
Reposted fromrocknrollqueen rocknrollqueen viaawakened awakened
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl