Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 08 2017

9306 447a 500

thebaconsandwichofregret:

this gets funnier when you see the time stamp

Paintedinred
4848 72ec
Reposted fromdailylife dailylife viatobecontinued tobecontinued
Paintedinred
2047 158d 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viatobecontinued tobecontinued
Paintedinred
Paintedinred
2175 136d 500
Reposted fromdaelmo daelmo viairmelin irmelin
Paintedinred
1685 9b5a 500
Reposted fromzurawianiaczka zurawianiaczka viairmelin irmelin
Paintedinred
3702 ac86
Reposted fromkatvont katvont viairmelin irmelin
Paintedinred
Z milczeniem tak jest, że im dłużej się milczy, tym trudniej potem się odezwać.
— Tomasz Jastrun
Reposted fromniewychowana niewychowana viairmelin irmelin
Paintedinred
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
Paintedinred
7888 86c8 500
Reposted fromniefajna niefajna viairmelin irmelin
Paintedinred
Paintedinred
To smutne kiedy rozpada się przyjaźń i sam nie wiesz dlaczego, bo nie pokłóciliście się ale po prostu nie umiecie już rozmawiać jak kiedyś.
- Autor nieznany
— cholernie smutne...
Paintedinred
Mam już taki charakter, że aby coś zrozumieć, muszę najpierw spróbować to zepsuć.
— Haruki Murakami
Paintedinred
6417 e77d 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll viacat-astrophe cat-astrophe
Paintedinred
6703 deff
Reposted frommononok mononok viacat-astrophe cat-astrophe
Paintedinred
-A tak poza pracą i studiami to co robisz w życiu?
— najgorsze z najgorszych pytań// z Wojtkiem na piwie
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
Paintedinred
Choruję na brak Ciebie.  Ścielę łóżko wspomnieniem Twoich słów.  Układam puzzle w kontury Twojej twarzy i kładę się obok.  Przykrywam się marzeniami, których już nie spełnimy.  Dostaję gorączki od łez, o których nigdy się nie dowiesz.  Choruję.  Godzę się na brak dostępu do lekarstwa bo wiem, że nie wrócisz.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
Paintedinred
5527 fd22
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl