Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2018

Paintedinred
1983 5cef
Reposted fromgarazowka garazowka

March 11 2018

Paintedinred
0188 df4f 500
Paintedinred
Paintedinred
Paintedinred
Proszę daj mi szanse 
— Loca
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viasmutnazupa smutnazupa
Paintedinred
3336 6d26
Reposted fromretro-girl retro-girl viaquotes quotes
Paintedinred
2613 e8e1 500
Reposted fromstroschek stroschek viapl pl
Paintedinred

"Teraz w USA ogłasza się wyniki chyba najdłuższych w historii psychologii i medycyny badań nad szczęściem i zdrowiem ludzi. Zaczęto je robić już w 1938 roku. Do badania zaproszona najpierw kilkuset studentów Harvardu (między innymi Johna Kennedy’ego). Z czasem dołączono do tego mieszkańców Bostonu, ale tym razem ludzi z niskim wykształceniem, często z marginesu społecznego. I pytano ich cyklicznie przez kilkadziesiąt lat: „Co jest dla ciebie sensem życia i źródłem szczęścia?” I większość badanych mając 20-30 lat mówiło, że pieniądze i sława. Koło 40-stki zaczęli mówić różnymi słowami coś, co powtarzali już do śmierci i tym czymś były relacje. Okazało się, że rzeczywistym źródłem szczęścia dla człowieka, który już coś przeżył i popróbował są wyłącznie relacje. Relacje intymne, miłosne, społeczne. To jest podstawowe źródło szczęścia. Co więcej, udało się w tych badaniach wykazać, że ludzie którzy odczuwają spełnienie w obszarze relacji, mają znacznie lepsze parametry przeżycia i zdrowia. Jaki z tego wniosek? Dbaj o swoje ciało i zdrowie, ale dbaj też o relacje, traktując je szerzej niż miłość, bo one decydują w największym stopniu o zdrowiu twojego mózgu. Więc wracając do głównego tematu naszej rozmowy wychodzi na to, że to samotność i niskie poczucie własnej wartości są źródłem największego nieszczęścia".

Z wywiadu z Jackiem Santorskim

Paintedinred
2929 32df 500
rupi kaur - the sun and her flowers
Paintedinred
0118 dca6
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
Paintedinred
9768 9d39
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
Paintedinred
1246 e311 500
Reposted fromPoranny Poranny viairmelin irmelin
Paintedinred
9869 ac70 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin
Paintedinred
5318 76a2
Reposted fromnutt nutt viairmelin irmelin
Paintedinred
Reposted fromu-dit u-dit viairmelin irmelin
Paintedinred
8473 3db3 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin
Paintedinred
Paintedinred
7798 d9b5 500
Fabrizia Milia
Reposted fromPoranny Poranny viairmelin irmelin
Paintedinred
5376 b9f6 500
Reposted fromnutt nutt viairmelin irmelin

February 25 2018

Paintedinred
Reposted fromkitsunesoba kitsunesoba
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl