Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2017

Paintedinred
Ilu ludzi samotnie przemierza życie tylko dlatego, że nie mogą być z tymi, których kochają?
— MJoannaC- “Mężczyzna z tuszem na dłoni”
Paintedinred
Nic mnie to nie obchodzi, chciałbym się przespać.
— Porwany za młodu
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
Paintedinred
- Więc jaka jesteś? Wskazałam na huśtawkę. - Jestem jak to coś. Na górze przez jedną minutę, w następnej na dole. Nieustannie próbując odnaleźć równowagę
— Lisa Schroeder - Falling For You
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viacytaty cytaty
Paintedinred
prince-dybala

that feeling when you’re putting your makeup on and see yourself transform from 1 to a solid 1.5

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viasmutnazupa smutnazupa
Paintedinred
6890 ec6a 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty

June 24 2017

Paintedinred
8494 2d42 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatatuaze tatuaze
Paintedinred
4191 c3e4 500
Cudowna Poświatowska :) 
Reposted frombanitka banitka viapoezja poezja
Paintedinred
Twardowski <3 
Reposted frombanitka banitka viapoezja poezja
Paintedinred
O psychoterapii:
"To tak jakby człowiek całe swoje wnętrze miał poupychane chaotycznie do szuflad i w trakcie terapii trzeba wszystko z tych szuflad wyrzucić na środek pokoju, a potem powoli układać od nowa. "
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty

May 19 2017

Paintedinred
0230 dca2
Reposted fromaishiteru13 aishiteru13 viaawakened awakened
Paintedinred
9498 1d46
Reposted frompollywood pollywood viaawakened awakened
Paintedinred
2938 ad74
Reposted fromniiepoczytalna niiepoczytalna viaawakened awakened
Paintedinred
5929 14fd 500
Reposted from-lexiie- -lexiie- viaawakened awakened
Paintedinred
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.
Paintedinred
Kiedy człowiek za bardzo się z czegoś cieszy, zwykle się rozczarowuje.
— Casey Watson: "Chłopiec, którego nikt nie kochał"
Reposted frompensieve pensieve viaawakened awakened
Paintedinred
Reposted fromstrawberrylove strawberrylove viaawakened awakened
Paintedinred
“ Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie. ”
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromzoou zoou viaawakened awakened
Paintedinred
Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromimpulsivee impulsivee viaawakened awakened
Wszystko kurwa skręca
— Artur Rojek
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaawakened awakened
2688 3d8c
Reposted fromgh0re gh0re viaawakened awakened
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl