Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 17 2017

Paintedinred
Reposted fromshakeme shakeme
Paintedinred
6716 2372 500
Reposted fromjustsomekat justsomekat

February 28 2017

1311 3ed8 500

fruitsgarden:

my children have too many legs .. but they are handsome and strong

February 15 2017

Paintedinred
Paintedinred
5280 1544 500
Reposted fromnajlepsza najlepsza
Paintedinred
5291 68d8 500
Reposted fromnajlepsza najlepsza
Paintedinred
6400 7399 500
Reposted fromrol rol viaawakened awakened
Paintedinred
Czekolada jest jak seks - tylko nie musisz golić nóg.
— skądś gdzieś
Reposted fromaggape aggape viaawakened awakened
Paintedinred
5079 eb11 500

July 06 2015

Paintedinred
Paintedinred
Życie jest tym, co ci się zdarza, kiedy pilnie sporządzasz swoje inne plany
— John Lennon
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viacytaty cytaty

July 04 2015

Paintedinred
2068 a3c3
Reposted frommisza misza
Paintedinred
2096 3262
Reposted frommisza misza
Paintedinred
8495 94b9
Reposted fromfearnopain fearnopain viamisza misza
Paintedinred
2115 451e
proszę!
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viamisza misza
Paintedinred
1508 83fa
Reposted frompalegirls palegirls
Paintedinred
Przede wszystkim zgadzamy się na bylejakość. Na byle jakie relacje, przelotne, krótkie znajomości zostawiające za sobą nic więcej, jak tylko niesmak po kolejnym rozczarowaniu. Na byle jakie dni, przesiedziane w jednym miejscu, podczas których, z góry już, przeklinamy te następne, które spędzimy dokładnie tak samo. Żyjemy na szybko, na opak, na ostatnią chwilę. Żyjemy na walizkach ze samym sobą. Nienawidzimy tego, gdzie jesteśmy, ale jeśli coś wymaga wysiłku, to automatycznie rezygnujemy. Chcemy być czymś więcej, a boimy się wyjść poza własne cztery ściany. Chcemy cieszyć się każdym dniem, a pierwsze, co robimy na jego każdy początek, to przeklinamy to, że się zaczął. Chcemy wielkich rzeczy, a samych siebie traktujemy byle jak.
— zacznijmy więc od siebie
Reposted fromzenibyja zenibyja viacytaty cytaty
Paintedinred
Bratnia dusza to ktoś, kto rozumie Cię lepiej niż ktokolwiek inny, kocha Cię bardziej niż ktokolwiek inny, będzie przy Tobie zawsze, bez względu na wszystko.
— Cecelia Ahern
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacytaty cytaty
Paintedinred
Mam w środku prywatne trzęsienie ziemi.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty

July 03 2015

Paintedinred
9263 528e 500
Reposted fromMilcatopy Milcatopy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl